T.C.

VAN VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Ruhsat Müdürlüğü

 
 
I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı Sahiplerinin Dikkatine
Uhdenizde bulunan I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsatlı sahalar için;
— 3213 sayılı Maden Kanunun 13. maddesi gereği işletme ruhsat bedelinin (23.289,00 TL'nin %70'i olan 16.302,00 TL’nin genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30'u olan 6.987,00 TL’nin ise çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Strateji  v e   Koordinasyon Müdürlüğünün  Halk Bankası  Van  Şubesi   TR 400001200933900005000176 nolu hesabına)  her yıl  Ocak ayının sonuna kadar ilgili tahsil dairesine yatırılarak dekontunun Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 31.054,00 TL İdari Para Cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. 
— 3213 sayılı Maden Kanunun 29. maddesi gereği her yıl Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiğiniz işletme faaliyetiyle ilgili işletme faaliyet raporunu Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına vermekle yükümlü olduğunuzun, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 46.579,00 TL İdari Para Cezası uygulanacağının, yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyetleri durdurulur.
Bilgilerinize sunulur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 YILI İŞLETME DÖNEMİ RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU
 
               
MADEN GRUBU
ALAN  (HEKTAR)
 
RUHSAT BEDELİ (TL)
TOPLAM
İŞLETME
RUHSAT BEDELİ  %70
ÇEVRE UYUM
BEDELİ 
%30
I(a)
KUM ÇAKIL
0,00-10,00
23.289
16.302
6.987
10,01-ÜZERİ
31.052
21.736
9.316
I(b)
TUĞLA KİREMİT, ÇİMENTO KİLİ VE
DİĞERLERİ
0,00-25,00
27.947
19.563
8.384
25,01-ÜZERİ
31.052
21.736
9.316
II(a) II(c)
KALKER, BAZALT,
ANDEZİT, KALSİT,
DOLOMİT, (MICIR) VE DİĞERLERİ
0,00-50,00
27.947
19.563
8.384
50,01-100,00
31.052
21.736
9.316
100,01-250,00
108.682
76.077
32.605
250,01-500,00
139.734
97.814
41.920
500,01-1.000,00
170.786
119.550
51.236
1000,01-ÜZERİ
232.890
163.023
69.867
II(b)
MERMER, TRAVERTEN
DOĞALTAŞLAR VE  DİĞERLERİ
0,00-50,00
31.052
21.736
9.316
50,01-100,00
38.815
27.170
11.645
100,01-ÜZERİ
46.578
32.605
13.973
III
KAYNAK TUZU (SODYUM KLORÜR)
MUAF
 
KARBONDİOKSİT, HİDROJEN SÜLFÜR, DENİZ
TUZU (SODYUM KLORÜR) GÖL TUZU (SODYUM SÜLFAT, SODYUM KLORÜR) VE DİĞERLERİ
0,00-250,00
23.289
16.302
6.987
250,01-500,00
31.052
21.736
9.316
500,01-ÜZERİ
46.578
32.605
13.973
 
IV
0,00-100,00
31.052
21.736
9.316
100,01-500,00
46.578
32.605
13.973
500,01-2.000,00
62.104
43.473
18.631
2000,01-4.000,00
77.630
54.341
23.289
4000,01-6.000,00
93.156
65.209
27.947
6000,01-ÜZERİ
108.682
76.077
32.605
V
DEĞERLİ TAŞLAR
(ELMAS, YAKUT, KUVARS
KRİSTALİ, AMETİST) VE  DİĞERLERİ
0,00-500,00
15.526
10.868
4.658
500,01-1.000,00
23.289
16.302
6.987
1000,01-ÜZERİ
31.052
21.736
9.316
 
 
 
 
  2019 YILI ARAMA DÖNEMİ RUHSAT BEDELİ TABLOSU
 
TÜM GRUPLAR
ALAN (HEKTAR)
ÖN ARAMA RUHSAT BEDELİ
GENEL ARAMA RUHSAT BEDELİ
DETAY ARAMA RUHSAT BEDELİ
0,00-1.000,00
1.553
3.106
4.659
1000,01-2.000,00
3.106
4.659
6.212
2.000,10-ÜZERİ
4.659
6.212
7.765
 
 
2019 YILI RUHSAT TABAN BEDELİ TABLOSU
TUTAR 
KÜÇÜK ALANLARIN İHALESİ, KÜÇÜK ALAN İLAVE BEDELİ, RUHSAT BİRLEŞTİRME TALEBİ, 
İLK MÜRACAAT TALEBİ,  İHALE İSTEK BEDELİ, İHALE MÜRACAAT BEDELİ, İKİNCİ MADEN TALEBİ,  
İŞLETME RUHSATI TABAN BEDELİ, İŞLETME RUHSATI TALEP TABAN BEDELİ, TEMDİT TALEBİ,  DEVİR TALEBİ, 
RÖDÖVANS TALEP BEDELİ, İZİN ALANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ, BOŞLUK KAPATMA BEDELİ, MUAF(BİRLEŞTİRME)
 
15.526
 
 
 
 
 
 
                                          2019 YILI İDARİ PARA CEZALARI                                                   
 
 
                                                           
Yıllar
İdari Para Cezası (TL)
İdari Para Cezası (TL)
İdari Para Cezası (TL)
İdari Para Cezası (TL)
2015
10.000,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
2016
10.558,00
21.116,00
31.674,00
52.790,00
2017
10.962,00
21.925,00
32.887,00
54.812,00
2018
12.548,00
25.098,00
37.646,00
62.743,00
2019
15.526,00
31.054,00
46.579,00
77.632,00